13.09.2020 г.

Проповедь
"Вера от Бога и Вера не от Бога". Б.Ларионов

Деян.3